Adótanácsadás

Az adótanácsadási szolgáltatást szerződéses adótanácsadóink révén biztosítjuk és a következőket tartalmazza:

  • Jogi személyiségek társasági adózása kapcsán folyamatos tanácsadást biztosítunk, segítséget nyújtunk adóbevallások, pótbevallások benyújtásánál, továbbá biztosítjuk a kapcsolattartást az adó- és vámhatóságokkal, pénzügyi és adózási területen szolgáltatásokat nyújtunk a vállalat rendes működésének biztosításához.

  • A fogyasztói adók, helyi illetékek és vámok területén tanácsadást nyújtunk, megadjuk a szükséges útmutatást az adózási kötelesség teljesítéséhez beszerezzük a működéshez szükséges igazolásokat, licenciókat és tanúsítványokat valamint kapcsolattartást biztosítunk az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel.

 

Társasági adó

A társasági adó mértéke Szlovákiában jogi személyiségek esetében 21 % (2016 végéig az adó mértéke 22 % volt) Adóbevallást minden év március 31-ig kell benyújtani, ez a határidő az adott év június 30-ig meghosszabbítható.

 

Általános forgalmi adó Szlovákiában

Szlovákiában jelenleg két ÁFA-kulcs van érvényben:

  • Termékek és szolgáltatások esetén az ÁFA mértéke 20%.

  • A csökkentett mértékű ÁFA 10 %-os, amelyet például könyvek, egészségügyi segédeszközök esetében alkalmaznak.

A jelenlegi törvényi előírások kötelező ÁFA-fizetői regisztrációt vagy önkéntes ÁFA-fizetői regisztrációt különböztetnek meg. A kötelező ÁFA-regisztráció esetén 2 feltételt kell teljesíteni:

  • A regisztrációt kérelmező ÁFA-adóalany - a Szlovák Köztársaságban székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy - tehát gazdasági tevékenységet végez a szlovák ÁFA-törvény értelmében.

  • Az elért forgalom az utolsó, egymást követő 12 naptári hónapban elérte vagy meghaladta a 49 790 € összeget.

Önkéntes ÁFA-regisztráció - az adóalany a törvény által előírt forgalom elérése előtt - tehát ha a forgalom az utolsó, egymást követő 12 naptári hónapban nem  érte el a 49 790 € összeget - kérelmezheti az ÁFA-regisztrációt.