Kereskedelmi társaságok

Korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban Kft.) számos előnyének köszönhetően a keresledelmi társaságok legelterjedtebb formája Szlovákiában.

 

A korlátolt felelősségű társaságok alapvető ismertetőjegyei:

  • Legalább 5000 euró összegű kötelező alaptőke (2016 januárjától kezdve az alaptőkét már nem kötelező banki számlán elhelyezni, elegendő, ha a betétkezelő a befizetést írásos nyilatkozattal igazolja),

  • Az alaptőkét a tagok betétje képezi, a tagok legkisebb összegű betétje 750 euró (a tagok betétjei együttesen alkotják az alaptőke összegét, amelynek minimálisan 5000 euró összeget kell elérnie; a betéteket a társaságnak cégregiszterbe történő bejegyzése előtt nem szükséges banki számlán elhelyezni),

  • A betét a társaság vagyonát képezi és a tag nem kérheti a betétje visszatérítését (a saját üzletrészével azonban rendelkezhet, amelyre a betétje áttranszformálódott a társaság megalakulása után),

  • a társaság hitelezőinek követelései csak a társaság vagyonából elégíthetők ki,

  • A Kft. tagok csak korlátozott mértékben felelősek a társaság kötelezettségeiért, éspedig a cégregiszterben bejegyzett, de be nem fizetett összeg erejéig (ami a betét teljes összegének befizetése esetén azt jelenti, hogy a tagok többé nem felelősek a társaság kötelezettségeiért),

  • Kft.-t egy személy is alapíthat, a tagok maximális száma 50 fő,

  • a Kft. tagja vagy alapítója egyaránt lehet természetes személy és jogi személy is,

  • A társaság alapítójának (tagjának) nem lehet adóhátraléka,

  • az ügyvezetőnek többek között teljesítenie kell a feddhetetlenség követelményét,

  • 2018. január 1-i hatállyal megszűnt a Kft.-k részére előírt adólicencia, (A 2017 évben újonnan alapított, cégjegyzékben bejegyzett Kft.-k már a 2017-es évben sem voltak kötelesek adólicenciát fizetni a 2017-es évre).