Polgári jog

A szolgáltatást szerződéses ügyvédi irodánk révén biztosítjuk és a következőket tartalmazza:

  • jogi tanácsadás és konzultációk a polgári jog minden területén (tulajdonjog – ingó- és ingatlantulajdonok minden formája, szomszédok közötti jogviszályok, kötelmi jog – a szlovák Polgári Törvénykönyvben lévő összes szerződési forma: vételi szerződés, ajándékozási szerződés, zálogszerződés, kölcsönszerződés, bérleti szerződés, építési szerződés, házastársak osztatlan közös tulajdonának rendezéséről szóló szerződés, szerződés jövőbeni szerződésről, stb.)

  • követelések behajtása

  • képviselet bírósági- és végrehajtási eljárásokon

  • képviselet örökségi eljárásban, beleértve keresetek, javaslatok, véleményezések, fellebbezések, stb. készítését és benyújtását

  • mindennemű szerződés, meghatalmazás, felhívás előkészítése és kidolgozása

  • a már meglévő szerződések ellenőrzése és felülvizsgálata a jogbiztonság biztosítása céljából