Rozšírená realita

Rozšírená realita je v zahraničí už pomerne známy pojem a jej popularita rastie už aj na Slovensku. Je to technológia, ktorá umožňuje zobrazovanie 3D modelov vo virtuálnom 3D prostredí založenom na prvkoch zo skutočného sveta.
 

Ako to funguje?

Na jednej strane musíte mať zariadenia s nainštalovanou aplikáciou, ktorá využíva technológiu rozšírenej reality. Na druhej strane musíte mať tzv. Marker, ktorý musí mať jasne rozpoznateľné črty (fotografia, obrázok,...). Po zapnutí aplikácie a nasmerovaní kamery na marker sa vám zobrazí 3D model v rozšírenej realite.
 

V dnešnej dobe nachádzame množstvo odvetví, v ktorých môže mať táto technológia skutočný význam:

  • Architektúra

  • Medicína

  • Poľnohospodárstvo

  • Letectvo

  • Bankovníctvo