Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. poskytujeme na celom Slovensku prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie, keďže spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci sa zaraďuje medzi poskytovanie právnych služieb, pokiaľ je vykonávané pre klientov sústavne a za odplatu. Poskytovanie právnych služieb v plnom rozsahu je zákonom vyhradené advokátom. Založenie s.r.o. je bez potreby vloženia vkladu 5000 € do banky. Voľné živnosti a súdny poplatok sú v cene balíka.

 

Postup založenia s.r.o.

 1. Obdržíte dotazník, ktorý vyplníte a pošlete nám na e-mailovú adresu.

 2. Obratom Vám pripravíme všetky potrebné dokumenty a zašleme Vám ich na podpis.

 3. Podpíšete všetky dokumenty u notára a zašlete nám ich poštou.

 4. Vybavíme živnostenské oprávnenie na živnostenskom úrade.

 5. Zaregistrujeme Vašu spoločnosť na príslušnom daňovom úrade.

 6. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

 7. Zašleme Vám aktuálny prvovýpis z obchodného registra Vašej NOVEJ s.r.o..

 

Založenie s.r.o.

 • Vrátane súdneho poplatku 150 € 

 • Bez potreby splatenia 5000 € na účet 

 • Garantujeme založenie do 11 pracovných dní 

Založenie s.r.o. obsahuje :

 • Voľné živnosti

 • Súdny poplatok  na obchodnom registri (150 €)

 • Založenie s.r.o. bez potreby vkladu 5000 €

 • Konzultácia predmetov podnikania

 • Zakladateľské dokumenty vypracované advokátskym koncipientom

 • Elektronické ohlásenie predmetov podnikania (živností)

 • Registrácia s.r.o. na daňovom úrade (pridelenie DIČ)

 • Zápis do obchodného registra kdekoľvek na Slovensku

 

Založenie s.r.o. - Platca DPH

Potrebujete založiť s.r.o. s DPH? Bez problémov za Vás vybavíme aj žiadosť o registráciu DPH (platcu dani z pridanej hodnoty).

Registrácia s.r.o. k DPH zahŕňa:

 • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti.

(Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a so stavom príprav na podnikania. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré bude schopný predložiť a zároveň ktoré budú postačovať k schváleniu žiadosti o registráciu k DPH na DÚ.)

 • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad.

 • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH.

 • V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade.

 • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. V prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne.

 • Doposiaľ sme úspešne spracovali viac ako 100 žiadostí o registráciu k DPH. V prípade, ak klient doloží nami navrhnuté dokumenty, garantujeme úspešné vybavenie žiadosti. Garancia neplatí, ak daňový úrad vyhodnotí žiadateľa ako rizikový subjekt podľa zákona o DPH a prípadne mu udelí zábezpeku.

 

Založenie s.r.o. platca DPH obsahuje :

 • Založenie novej s.r.o. 

 • Vypracovanie a podanie žiadosti k registrácii 

 • Pridelenie IČ DPH 

 

Ready-Made s.r.o.

Ready-made spoločnosti sú už založené obchodné spoločnosti s vydaným oprávnením na podnikanie a zapísané v obchodnom registri. Kúpa ready-made spoločnosti znamená výraznú úsporu času oproti založeniu novej spoločnosti.  

Ponúkame Vám na predaj kvalitné ready-made spoločnosti, pri ktorých zmluvne garantujeme, že: 

 • boli založené výlučne za účelom ich predaja,

 • nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť a nemajú žiadne záväzky,

 • majú splatené základné imanie v plnom rozsahu,

 • majú pridelené DIČ a sú pripravené na okamžitý výkon podnikateľskej činnosti  

 • riadne splatené základné imanie 

 • podnikáte hneď po podpise dokumentov 

 • nové, čisté s.r.o. bez záväzkov 

 

 

Ready-Made s.r.o. - platca DPH 

Ready-made spoločnosti sú už založené obchodné spoločnosti s vydaným oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom registry a s prideleným IČ DPH. Kúpa ready-made spoločnosti platcu DPH znamená výraznú úsporu času oproti založeniu novej spoločnosti. 

Ponúkame Vám na predaj kvalitné ready-made spoločnosti, pri ktorých zmluvne garantujeme, že :

 • majú riadne splatené základné imanie 

 • podnikáte hneď po podpise dokumentov 

 • s.r.o. bez záväzkov

 • majú pridelené DIČ a IČ DPH a sú pripravené na okamžitý výkon podnikateľskej činnosti