Globalizačné projekty

FITBOOK

 

APPLE 

Logo Apple ako je v skutočnosti symbolom skazy a nápravy vo viacerých významoch. Prvým významom je symbol skazy v rámci porušovaní pravidiel čias z Biblie, a že už dávno predtým ľudia začali porušovať pravidlá. Mnoho krát boli pokusy rekvalifikáciu populácie, ale neboli také úspešné, ako sa úspechy dosahujú tentoraz s IT svetom. S. J. dostal predstavu o Apple, len vtedy nevedel, prečo je to v skutočnosti Apple, a teraz viete, že logo Apple je preto, lebo porušovanie pravidiel sa začalo s jablkom, takže Vesmír dal globálnu možnosť v právnom čase pre priestor a pre populáciu na základe dosahovania určitých úrovní chemický akcií a reakcií rovnakého typu zbavenia sa osobnej slobody, aby zabránilo porušovaniu pravidiel cez modernú technológiu  (jednoduchšia práca pre orgány činné v trestnom konaní počas odhaľovaní trestných činov) a to hlavne vďaka spoločnosti Apple. (keďže táto spoločnosť bola kľúčovou spoločnosťou, ktorá dostala svet IT na túto úroveň). Druhým významom je symbol skazy populácie (zahryznuté jablko sa skorej pokazí) vo forme životosprávy, ktorá má za následky globálne otepľovanie, choroby, obezitu ako aj znečisťovanie prírody avšak zároveň je aj symbolom jej nápravy. Rekvalifikácia vďaka  vynálezom modernej technológie a novým aplikáciám je v dnešnej dobe oveľa jednoduchšia ako kedysi a znova tu máme symboliku a význam Apple ako príroda = ovocie = zdravé jedlo, zároveň jablko je ovocie ktoré má blahodarné účinky na metabolizmus a je prospešné pre zdravie, aj keď si ľudia mysleli že tá nesprávna životospráva bola zapríčinená vynálezmi modernej technológie, ono to tak nie keďže ono to pretrváva už nejakú tú dobu len to dosiahlo vrcholnú úroveň práve po rozšírení elektronických zariadení modernej technológie, ale zaujímavosťou je že vďaka elektronickým zariadeniam modernej technológiezároveň je oveľa jednoduchšie motivovať ľudí na správnu životosprávu a nápravu spoločnosti, čiže ako keby sa už vedelo vopred že čo nastane pri takejto životospráve ľudí a práve v správnu chvíľu sa vymyslelo Apple, ktoré položilo základy novej éry s jednoduchším rekvalifikovaním globálnej spoločnosti, bez ktorého by to bolo nemožné v globálnom spektre.

 

Sociálna sieť

META

Skutočný význam a myšlienka stvorenia sociálnej siete je že ľudia sa buď rekvalifikujú sami od seba a stanú sa sociálnymi bez páchania nemorálnych a trestných činov vďaka vplyvu "siete" ako sociálnej siete v zmysle ako globálneho vplyvu spoločnosti na jedincov alebo skončia v "sieti" a  podľa závažnosti konania sa určí stupeň rekvalifikačnej siete (väzba/väzenie) a následne sa rekvalifikujú. Účelom je že  koniec koncom sa stanú úspešne morálnymi a sociálnymi subjektmi. Buď si sociálny alebo sa dostaneš do "siete" pod dohľad a podľa závažnosti konania neskôr aj do reálnej väzby a väzenia. Následne sa staneš sociálnym a morálnym subjektom  jednoducho povedané, avšak až potom sa môžeš pripojiť do siete znova. V skutočnosti sa to nevzťahuje, len na sociálne siete ale aj na "sieť" samotný ako Internet ( z angl. interconnected networks - prepojené siete, hovorovo net, sieť), avšak ako vidíte a potom aj na reálny sieť samotný v reálnom živote.

 

FITBOOK

Projekt FITBOOK aktuálne ešte pod názvom www.GO2GYM.today je celosvetový portál určený pre trénerov, fitness centrá, online obchody ponúkajúce fitness potreby, a pre ľudí, ktorých zaujíma cvičenie a zdravý životný štýl. 

Prvotná idea go2gymu sa týkala najme sveta fitnessu ale vzhľadom na aktuálnu situáciu a veci dejúce sa vo svete som dostal nápad ako rozšíriť go2gym nielen na fitness a športovcov, ale celkovo na zdravší a šetrenejší životný štýl každého jedinca na Zemi a s účelom naučiť ľudí šetriť správne používať suroviny aj pri výkone svojej práci a aby dietológovia a analytici sa snažili populáciu naviesť na určitú rovnováhu v celosvetovom meradle. Dôvodom je plytvanie potravinami, zdravotné problémy ľudí, nadbytok odpadov a na druhej strane hladovanie určitej časti populácie. Prečo? Nemyslím si že je férové z dôvodu nevzdelanosti ľudí aby na jednej strane človek pracujúci psychickú prácu v kancelárií (ktorých % za posledné roky rapídne stúpol) sa prejedával alebo jedol nesprávne potraviny a tým si spôsoboval zdravotné problémy a psychické problémy kvôli kvalite a kvantite tela a človek pracujúci ťažkú fyzickú prácu si spôsoboval zdravotné problémy kvôli podvýžive. Rovnako si nemyslím že je férové aby ľudia z chudobnejších krajín hladovali z dôvodu nedostatku potravín a na druhej strane vo vyspelých krajinách sa plytvalo potravinami. Ušetrené potraviny z vyspelých krajín by mohli byť nadačným projektom pre menej rozvinuté krajiny kde dochádza vyslovene k hladovaniu. Spravodlivosť vidím aj v tom, že keď už raz vyspelé krajiny a ich spôsob života najviac ovplyvňujú životné prostredie a práve globálnym otepľovaním zapríčiňujú nepriamo chudobu v iných krajinách, kde sa úrodná pôda premenila už na vysušený piesok, tak aspoň takýmto nadačným spôsobom by mali vyrovnať škody spôsobené, následkami svojich konaní, v zmysle slova každodenným spôsobom života. Zároveň by sa riešil problém aj s odpadmi ako so samotnou hmotou (menej potravín = menší povrch tela = menej vody = menej kyslíka a menej odpadov aj z kozmetických prostriedkov) ako aj s týraním zvierat a s jej množstvom ako hmotou, lebo by nebolo potrebné až také veľké množstvo konzumácií mäsa a tým pádom aj potraviny rastlinného druhu, ktoré slúžia pre mäso výrobu by boli ušetrené a mohli by byť použité na konzumáciu v inej forme. Tiež by sa určitou formou riešil problém s globálnym otepľovaním práve z plynov pochádzajúcich zo zvierat, ktoré majú tiež veľký vplyv na tento celosvetový problém. Zároveň treba spomenúť aj lesné hospodárstvo vodné toky podzemné vody pitnú vodu to sú vážne veci na pokraji konca za pár desaťročí. Treba začať myslieť globálne a konať lebo toto je už viac než vážne a vedie to ku katastrofe ktorú si zapríčiňujem my sami stým že sme sebecký a všetko robíme len pre seba a nakoniec z toho nikto nič nemá len problémy, choroby, starosti, depresie, vojny, .. atď.

Go2gym dostane nové meno FITBOOK, a portál bude rozšírený o ďalšie funkcionality týkajúce sa nielen športovcov ale aj bežných obyvateľov, ktorého cieľom je naučiť ľudí správne konzumovať dostatok potravín pre svoju potrebu, šetriť planétu a zdravie si navzájom. Budú tam rozšírené možnosti vzdelávania cez odborné články publikované lekármi, dietológmi, trénermi, a profesionálnymi športovcami ako i fyzioterapeutmi. Zároveň aby sa ľudia viac dostali do pohybu sa vytvorí živá hra zameraná na pohyb so svojimi profilmi a na určitých miestach budú vopred dané cviky a série na dosahovanie lepšieho umiestnenia v priečkach ako motivácia. Je to prvá sociálna sieť slúžiaca naozaj na vzdelanie a motiváciu ľudí s cieľom dopomôcť k ochrane a k záchrane našej planéty ZEM.

Prečo názov FITBOOK – lebo je prvá online fit kniha v každej oblasti týkajúceho sa zdravia ľudí vo forme sociálnej siete s mottom : FIT POPULATION = FIT PLANET ! 

 

Autor: Dominik Győri