Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti v USA majú veľmi podobnú štruktúru ako u nás, aspoň v rámci rozdelenia typov. Najčastejšie sa zakladá v USA LLC spoločnosť, čo je Limited Liability Company a ide o obdobu našej s.r.o. spoločnosti. Okrem toho môže byť založená aj C-Corp spoločnosť, čo je obdoba akciovej spoločnosti a v preklade ide o Corporation a môže mať tri druhy skráteného označenia aj Ltd., Corp. alebo Inc., ďalej len "Inc". Každá z týchto spoločností sa hodí na iný typ podnikania, a preto si treba dobre zvážiť voľbu.

 

Ak chcete pôsobiť priamo na trhu v USA, musíte získať nárok na udelenie víza, či už ide o vízum E-2 alebo L-1. Dôležité je mať v rukách aj dostatočný kapitál a podnikateľský plán a získať aj požadované štátne a federálne povolenia a licencie na podnikanie v plánovanom obore. V prípade, že nebudete priamo pôsobiť na trhu v USA, máte ako obchodná spoločnosť výhody – napríklad žiadne DPH, anonymita vlastníctva a 0% daň z príjmu pre LLC spoločnosť.
 

Výhody spoločnosti LLC:

 • Zdanenie na úrovni spoločníkov

 • Veľmi dobrá reputácia a vysoký imidž v rámci medzinárodného podnikania

 • Nie je stanovené minimálne základné imanie

 • Veľmi rýchle založenie a pomerne nízke poplatky na úvod

 • Na založenie stačí jediný spoločník a konateľ

 • Obmedzené ručenie

 • Platí sa iba ročný poplatok

 • Nie je potrebné viesť účtovníctvo,

 • Štandardne je možné založenie do 48 hodín

 • Možnosť anonymity

 

Výhody spoločnosť INC:

 • Stabilita právneho systému v rámci akciových spoločností

 • Možnosť dostať sa s firmou priamo na burzu

 • Žiadne minimálne imanie nie je predpísané

 • Ručenie akcionárov je obmedzené do výšky imania

 • Môžete vykonávať všetky legálne aktivity, netreba definovať predmety podnikania

 • Nie je treba viesť účtovníctvo,

 • Založenie je pomerne rýchle, zvyčajne do 48 hodín ako pri LLC

 • Možnosť anonymity

 

Založenie obchodných spoločností

Služby založenia obchodných spoločností sú poskytované prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňajú:

 • Podanie žiadosti o založenie

 • Založenie firmy

 • Úradné poplatky (poplatky za zrýchlenie na 24 hodín, pokiaľ je taká možnosť)

 • Výpis z obchodného registra

 • Akcie a stanovy alebo spoločenskú zmluvu

 • Úvodné uznesenia akcionárov a konateľov

 • Zoznam akcionárov a konateľov

 • Registrácia na daň z príjmov v USA (EIN)

 • Registered Agent