Víza

Potrebujem do USA Víza?

ESTA, ale aj B1/B2 víza sú vhodné na úvodné cesty podnikateľa do USA, keď si klienti zakladajú firmu, zriaďujú biznis účet, vyberajú si priestory alebo vybavujú licencie. Na tomto type víz je možné vyjednávať podmienky spolupráce s budúcimi dodávateľmi alebo odberateľmi, príp. vybrať a zaučiť budúcich zamestnancov. Každý môže vlastniť firmu v USA, avšak bez vhodných víz nie je možné byť aktívnou súčasťou firmy a viesť každodenné aktivity. Keď nadväzujeme spoluprácu s klientmi, nie každý sa chce rovno presťahovať do USA, ale niekedy si postupne zriaďujú svoj biznis na diaľku a plánujú svoje aktivity, príp. si dohadujú budúce spolupráce. Keď sa však firma dostane na určitú operatívnu úroveň, je nevyhnutné, aby sa klient uchádzal o víza, ktoré ho neobmedzujú v aktivitách - napr. víza E-2 Treaty Investor alebo L1 .

 

 

Čo sú E-2 Treaty Investor víza?

Investor vízum (E2 Treaty Investor) je veľmi obľúbený typ víz – slúži na podnikanie a rozvoj obchodných aktivít v USA. Investor je osoba, ktorá je kľúčová pre chod biznisu, vlastní aspoň 50 % spoločnosti a investovala do nej značný kapitál, nevyhnutný pre úspešný chod firmy. Táto čiastka nie je nikde v zákone definovaná, avšak závisí od typu biznisu. Jednoducho povedané – investovať treba presne toľko, koľko si daný biznis vyžaduje na rozbehnutie. Najmenšia investovaná čiastka akou sa náš klient uchádzal o tieto víza bolo 30 000 USD.

Môže ísť o kúpu a rozvoj existujúceho biznisu alebo založenie nového. V každom prípade však musí ísť o reálnu, nie fiktívnu firmu, a investor na základe žiadosti spravidla obdrží prvé vstupné víza na 2 roky, ktoré je možné neobmedzene predlžovať.

Ďalším benefitom je fakt, že manželka investora má nárok na pracovné povolenie a môže pracovať (alebo podnikať) v akomkoľvek odbore. Deti investora do 21 rokov majú nárok na štátne školy. Investor si môže priniesť z domovskej krajiny aj kľúčových zamestnancov nevyhnutných pre úspešný chod biznisu. Ich rodina môže mať rovnaké benefity ako rodina investora.

 

Doba trvania

Vybavenie E-2 víz trvá 60-90 dní. V prípade, že žiadate o E2 víza z USA lehota vybavenia víz je obyčajne okolo 4 až 5 mesiacov.

 

 

Čo sú L1 víza?

Vízum typu L1 je určené pre kľúčových zamestnancov medzinárodných firiem poslaných do USA za účelom práce pre ich súčasného zamestnávateľa. Vízum L1 je taktiež určené pre kľúčových zamestnancov medzinárodných spoločností, ktorí prídu do USA rozbehnúť novú pobočku, pomocné pracovisko a podobne. Medzinárodná spoločnosť môže, no nemusí mať sídlo v USA.

 

Požiadavky pre získanie víza typu L1

Na získanie víza L1 musí byť žiadateľ vo firme zamestnaný minimálne jeden rok nepretržite počas predchádzajúcich troch rokov, a to na manažérskej, vedúcej respektíve špecializovanej pozícii. Navyše zamestnanec musí mať v pláne ponechať si dané miesto. Žiadateľ o toto vízum taktiež v niektorých prípadoch musí preukázať, že spĺňa isté zdravotné a povahové podmienky.

 

Pravidlá víza L1

Vízum L1 dáva právo ich držiteľovi dočasne žiť a pracovať v USA. Tento typ víza sa zvyčajne vydáva na dobu troch rokov v prípade, že spoločnosť už existuje v USA. V prípade, že ide o novú spoločnosť, platnosť tohto typu víza je zvyčajne 1 rok. Žiadateľ taktiež môže počas doby trvania víza L1 požiadať o Zelenú kartu, ktorá by mu v prípade udelenia umožnila ostať v USA natrvalo. Zákonní partneri a slobodné deti pod 21 rokov si môžu požiadať o odvodené víza (L2), aby sa tak pripojili k svojmu partnerovi/rodičovi v USA. Títo zákonní partneri a deti majú právo študovať bez potreby vlastniť študentské víza, a taktiež sa môžu zamestnať po tom, čo im bude schválené pracovné povolenie.

 

Naša spoločnosť neposkytujeme vízové poradenstvo, ani právne služby. Vízové poradenstvo a právne služby sú poskytované prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie. Poradenstvo, ktoré poskytujeme v priebehu spolupráce nie je považované za právnu radu.