Dedičské právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • právne poradenstvo a konzultácie v oblasti dedičského práva

  • vyhotovenie všetkých požadovaných právnych úkonov a dokumentov – závet, listina o vydedení atď.

  • zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom aj súdom