Medzinárodný obchod

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • príprava a vyhotovenie všetkých typov zmlúv v súvislosti s medzinárodným obchodom - či už na základe unifikovanej právnej úpravy (Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe atď.) alebo na základe slovenského obchodného práva

  • kontrola a revízia už existujúcich zmlúv so zámerom dosiahnutia právnej istoty

  • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní – vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.

  • právne poradenstvo v oblasti Vašich medzinárodných obchodných vzťahoch

  • všetky vyššie uvedené služby je možné poskytnúť v anglickom, francúzskom, maďarskom a slovenskom jazyku