Ochrana osobných údajov

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • analyzovanie stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti bezodplatne

  • stanovenie Vašich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a legislatívy Európskej Únie

  • zavedenie evidencie informačných systémov

  • oznámenie alebo osobitná registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov

  • poučenie oprávnených osôb

  • vyhotovenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

  • poverenie zodpovednej osoby

  • vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajov vo Vašej firme

  • zastúpenie advokátom v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov