Právo e-shopov

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • právne poradenstvo v oblasti e-shopov - internetových obchodov (právne rady pre majiteľov a prevádzkovateľov e-shopov, ako aj pre individuálnych spotrebiteľov)

  • komplexná analýza tvorby webových stránok a webového hostingu i analyzovanie stavu ochrany spotrebiteľa u daného prevádzkovateľa

  • príprava, koncipovanie a vypracovanie spotrebiteľských zmlúv, reklamačných poriadkov, všeobecných obchodných podmienok, formulárov na odstúpenie od zmluvy a tvorba ďalších dokumentov, ktoré sú vyžadované legislatívou

  • právny audit obchodných podmienok a reklamačných poriadkov internetového obchodu, ktoré sú aktuálne v platnosti

  • právne posúdenie nastaveneného obsahu webových stránok prevádzkovateľov a ich formátovania v súlade so zákonmi na ochranu spotrebiteľa a legislatívou Európskej Únie

  • vyhotovenie podkladov pri revíznych postupoch – žiadosti pre štátne inštitúcie, žiadosti o nápravu, podnety, odstúpenie od zmluvy a pod.

  • zastúpenie v konaní pred Slovenskou obchodnou inšpekciou a v súdnom konaní