Právo v nákladnej doprave

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • poskytovanie právnych služieb a poradenstva pre firmy podnikajúce v oblasti dopravy pri ich vstupe na trh alebo výstupe z trhu

  • príprava a vyhotovenie obchodných dohôd vrátane špecifických dohôd v oblasti dopravy, všeobecných obchodných podmienok, zmlúv o preprave a objednávok

  • poskytovanie konzultácií v záležitostiach týkajúcich sa pracovného práva (vzťah dopravcu a zamestnancov – šoférov)

  • pomoc pri riešení sporov (mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, spory z poistných zmlúv vrátane riešenia otázok zodpovednosti a náhrady škody v zmysle Dohovoru o CMR)