Rozvody a výživné

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • pomoc pri riešení Vášho rozvodu prihladajúc na Vaše záujmy a požiadavky

  • kompletná príprava a vyhotovenie podkladov v konaní o rozvod manželstva (návrh na rozvod manželstva, vyjadrenie k návrhu, rodičovská dohoda o úprave styku k maloletým deťom a o úprave výživného atď.)

  • reprezentovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva

  • úprava pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, rozhodovanie o striedavej osobnej starostlivosti rodičov k maloletým deťom

  • styk rodičov (alebo ostatných príbuzných) s maloletými deťmi

  • zastupovanie v otázkach výživného maloletých detí aj plnoletých, výživného pre manžela, príspevku na výživu rozvedeného manžela

  • určenie a popretie otcovstva

  • zrušenie a usporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) – príprava a vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM, zastupovanie v konaní pred súdom pri zrušení aj vysporiadaní BSM

  • vyporiadanie spoločného nájmu bytu manželmi