Správne právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku

  • reprezentovanie v konaní o priestupkoch, katastrálnom konaní, daňovom konaní, stavebnom konaní atď.

  • právne poradenstvo a konzultácie a vypracovanie Vami požadovaných podaní a dokumentov - návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní atď.