Trestné právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • vyhotovenie podaní ako sú trestné oznámenia, podnety o podozrení zo spáchania akýchkoľvek trestných činov, ktoré pozná trestný zákon

  • obhajoba obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní

  • vypracovanie sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, návrhu na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní,

  • vyjadrenia k obžalobe, odvolania proti rozsudku a trestnému rozkazu, sťažnosť proti vzatiu do väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť o podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody atď.

  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní),

  • uplatňovanie nárokov poškodených