Vymáhanie pohľadávok

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • zhodnotenie vymáhateľnosti Vašej pohľadávky bezodplatne

  • mimosúdne vymáhanie Vašich pohľadávok – hromadné zasielanie upomienok, odosielanie predžalobných výziev, vypracovávanie uznaní dlhu, rokovania s Vašimi dlžníkmi

  • súdne vymáhanie Vašich pohľadávok – vypracovanie žalôb, návrhov na vydanie platobného rozkazu, zastupovanie pred súdom

  • nariadenie a vedenie exekúcií prostredníctvom spolupracujúcich renomovaných exekútorských úradov