Chatboti

Predstavte si situáciu, že návštevník príde na Vašu webovú stránku alebo do internetového obchodu a bude chcieť poradiť. Môžete využiť aj funkciu live chat, ale v súčasnosti sa už naskytá lepšie a inovatívnejšie riešenie – chatbot.

 

Chatbot je počítačový program, ktorý je schopný viesť konverzáciu s človekom prostredníctvom textu alebo zvuku. Je navrhnutý tak, aby simuloval skutočný rozhovor, vďaka čomu sa z neho stáva užitočný osobný asistent, ktorý dokáže odpovedať na všetky otázky a usmerňovať tak návštevníka pri jeho ceste. Okrem toho tiež môže zhromažďovať veľké množstvo rôznych údajov o používateľovi, na základe ktorých je potom schopný prispôsobiť svoju komunikáciu a navrhuje mu ponuky na mieru.

 

Dnes je trendom, že ľudia chcú dostať všetky informácie hneď a pokiaľ im pri nákupe niekto pomôže a poradí, je u nich vyššia pravdepodobnosť, že aj reálne niečo kúpia. Na svojej webovej stránke môžete mať chatbota, ktorého cieľom bude napríklad zisťovať spokojnosť Vašich návštevníkov alebo ich smerovať k vyplneniu kontaktného formulára.