Zmeny s.r.o.

Zmeny v obchodnom registri

Potrebujete vykonať zmeny vo Vašej spoločnosti? Zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri realizujeme prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie tak, že sa z Vašej strany bude vyžadovať iba poskytnutie požadovaných údajov a podpísanie spracovanej dokumentácie.

 

Mini zmena

  • Zmena osobných údajov

  • Zápis konečných užívateľov výhod 

 

Malá zmena

  • Zmena obchodného mena

  • Zmena konateľa / Zmena sídla spoločnosti

  • Pridanie predmetov podnikania

 

Veľká zmena

  • Prevod obchodného podielu (zmena spoločníkov)

  • Zvýšenie základného imania