Športové právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • reprezentovanie profesionálnych športovcov pri vyjednávaní podmienok pri uzatváraní zmlúv so športovými klubmi, národným športovým zväzom, sponzormi a reklamnými partnermi
  • zastupovanie športových klubov, športových zväzov, hráčskych agentov
  • reprezentovanie pred slovenskými a medzinárodnými rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi komisiami
  • poskytovanie právnych konzultácií pri činnosti športovcov alebo športových klubov
  • príprava a vyhotovenie hráčskych zmlúv, zmlúv o sponzoringu, zmlúv o reklame
  • zastupovanie futbalistov pri prestupoch medzi jednotlivými športovými klubmi